©Srce za djecu, sva prava zadržana

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka registrovano je u Sarajevu, 22.05.2003.godine,  kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 04-05-2-718/03. Na osnovu člana 7. „Ciljevi i djelatnost Udruženja“, stavova g. i i., Statuta Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Udruženje može prikupljati sredstva za pomoć i podršku djeci oboljeloj od raka.